Previous board members

Year 2017

  • Chairman: Wang Bin
  • Vice Chairman: Zhou Qiyun, Yang Yufeng
  • Finance Director: Lin Jing
  • Secretary General: Lan Haiyun
  • Supervisor Accounting: Steven Li
  • Director (in the order of the surnames): Cai Peihong, Gao Erzhen, Lan Haiyun, Steven Li, Lin Jing, Fang Zhu, Tan Houwen, Tan Hui, Wang Bin, Wang Xuebing, Xie Wen, Yang Yifeng, Zhang Xiaoming, Zhang Yi, Zhong Wenxin Zhou Qiyun
  • Legal Adviser: Jesse Nguy (New Zealand), Gao Erzhen (China)